- A +

Καλωσόρισες Guest!

Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων

Association of Cypriot Archaeologists

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, στα πλαίσια του καταστατικού του ρόλου εκφράζει την αντίθεση και την απογοήτευσή του σε σχέση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποχαρακτηρισμό του Αρχαίου Μνημείου Β΄ Πίνακα (ΚΔΠ αρ. 135/2014) που αφορά τον αρχαιολογικό χώρο στο τεμάχιο 223, Φ.Σχ. 51/27 Ε1-51/27 Ε2 στη Γεροσκήπου.

Πέραν του νομικού ζητήματος ερμηνείας του Συντάγματος, το οποίο κατά την άποψή μας ίσως επιδέχεται διαφορετικής ανάγνωσης, με την απόφαση αποχαρακτηρισμού του Αρχαίου Μνημείου στη Γεροσκήπου η εφεξής διαχείριση της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αντί να ενδυναμωθεί  ενόψει του επικείμενου αναπτυξιακού οργασμού, αποδυναμώνεται, ενώ παράλληλα δημιουργείται ζήτημα με τα ήδη κηρυγμένα εκκλησιαστικά Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα. Στο παρελθόν, εξ όσων γνωρίζουμε, ποτέ δεν ζητήθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων έγγραφη συναίνεση των κατά τόπους αρμόδιων εκκλησιαστικών αρχών για την κήρυξη εκκλησιαστικών μνημείων, καθώς κάτι τέτοιο δεν προνοείται στον Περί Αρχαιοτήτων Νόμο. Πολλά εκκλησιαστικά μνημεία που υπάρχουν σε δεκάδες κοινότητες της Κύπρου συντηρούνται και το 50% των εξόδων καταβάλλεται από το Κράτος, ακριβώς επειδή είναι κηρυγμένα Αρχαία Μνημεία. Τυχόν αποχαρακτηρισμός τους, στη βάση της γνωμάτευσης της Γενικής Εισαγγελίας, θα αποτελέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα τόσο στα ίδια τα μνημεία όσο και στις κοινότητες στις οποίες εντάσσονται.

Σημειώνεται ότι στα εκκλησιαστικά Αρχαία Μνημεία Β΄ Πίνακα, κατατάσσονται και οι δέκα βυζαντινές και μεταβυζαντινές ξυλόστεγες βασιλικές του Τροόδους, τις οποίες  η Κυπριακή Δημοκρατία κατόρθωσε μετά από πολυετείς προσπάθειες να εγγράψει στο Διεθνή Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Εκ των κριτηρίων που μέτρησαν για την εγγραφή τους ήταν η κήρυξή τους ως Αρχαία Μνημεία και η προστασία τους από το κράτος. Σήμερα, στη βάση της γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου κινδυνεύουμε να καταστούμε όνειδος του παγκόσμιου πολιτισμού αφού, σύμφωνα με την απόφαση δεν θα ισχύει πλέον η κήρυξη, επειδή δεν ζητήθηκε η συναίνεση της Εκκλησίας.

Ως Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων διατυπώνουμε τη βασική μας αρχή και πεποίθηση ότι οι αρχαιότητες, είτε ως μνημεία είτε ως κινητά ευρήματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας των κατοίκων της Κύπρου και του κόσμου ολόκληρου. Παράλληλα, αξιώνουμε όπως τύχει σεβασμού ο Περί Αρχαιοτήτων Νόμος, όπου αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια ότι όλες «οι αρχαιότητες που δεν ανακαλύφτηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου σε ή πάνω από οποιαδήποτε γη θα αποτελούν ιδιοκτησία της Κυβέρνησης». Παράκλησή μας προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Γενικό Εισαγγελέα είναι όπως επανεξεταστεί η ερμηνεία του Συντάγματος σε ότι αφορά το λεπτό αυτό σημείο, ούτως ώστε η προστασία των αρχαιοτήτων να συνάδει με το σύγχρονο πνεύμα που διέπει τον Περί Αρχαιοτήτων Νόμο, την ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, καθώς και τις Διεθνείς Συμβάσεις που η Κύπρος έχει προσυπογράψει. Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων δεν αποδέχεται καμία έκπτωση σε ότι αφορά την προστασία αρχαιοτήτων, ούτε και την θυσία αυτών στο βωμό του εύκολου κέρδους και της αλόγιστης ανάπτυξης. Όταν πλήττεται ο πολιτισμός, πλήττεται η ίδια η δημοκρατία.

“Deterioration or disappearance of any item of the cultural or natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the heritage of all the nations of the world.” (UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972, Paris, 16 November 1972, Preamble).

Παρακαλώ επιλέξτε την γλώσσα της σελίδας: