ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ο λαός της Κύπρου από πολύ νωρίς αντιλήφθηκε την ανάγκη για θέσπιση νομοθεσιών και την δημιουργία σωμάτων για την προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο νησί. Η ανάγκη αυτή παρουσιάστηκε τόσο ένεκα της πλούσιας ιστορίας και του ζηλευτού αρχαιολογικού πλούτου της Κύπρου, όσο και λόγω των πολλαπλών επεισοδίων λαθρανασκαφών, καπηλείας και παράνομης εξαγωγής αρχαιοτήτων κατά την Αγγλοκρατία (1878-1960). Ο πρώτος Περί Αρχαιοτήτων Νόμος ψηφίστηκε το 1905, τροποποιήθηκε σημαντικά το 1927 και αντικαταστάθηκε στην ολότητά του με την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων το 1935. Έκτοτε αναβαθμίζεται και τροποποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με πιο πρόσφατη τροποποίηση το 2012. Παράλληλα το Τμήμα Αρχαιοτήτων στα πλαίσια της προστασίας, διαχείρισης και συντήρησης αρχαιοτήτων έχει προχωρήσει στην δημιουργία συμπληρωματικών νομοθεσιών και έχει υπογράψει μια σειρά Συνθηκών και Μνημονίων με διεθνή και ευρωπαϊκά σώματα και οργανισμούς. Στις σελίδες του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων θα βρείτε το πλήρες κείμενο του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου μαζί με ορισμένες από τις Τροποποιήσεις του, το πλήρες κείμενο άλλων νομοθεσιών σχετικά με αρχαιότητες στο νησί, καθώς και συνδέσμους προς το κείμενο Συνθηκών και Μνημονίων που έχουν συναφθεί μεταξύ Τμήματος Αρχαιοτήτων και άλλων σωμάτων και οργανισμών.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ