ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Δεδομένου ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 του Καταστατικού για εγγραφή ως Μέλος, συμπληρώνεται ηλεκτρονικά την Αίτηση Εγγραφής και μετά από διαβούλευση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτησή σας εγκρίνεται ή απορρίπτεται και ενημερώνεστε σχετικά με περαιτέρω ενέργειες.

Πέραν των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του Καταστατικού τα Μέλη του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων απολαμβάνουν σειρά προνομίων όπως εξατομικευμένη κάρτα μέλους, εκπτώσεις σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, καθώς και άμεση ενημέρωση για εκδηλώσεις του Συνδέσμου και άλλων αρχαιολογικών οργανισμών στην Κύπρο με αποστολή μηνύματος στο προσωπικό e-mail των Μελών.

Καταρχήν συμβουλευθείτε το ενημερωτικό άρθρο σχετικά με τις Απαιτήσεις της ιστοσελίδας. Εάν το πρόβλημα σας δεν εμπίπτει στην κατηγορία ασυμβατότητας με τις απαιτήσεις της ιστοσελίδας ή πρόκειται για τεχνικό ζήτημα, παρακαλώ καταχωρήστε τεχνική αναφορά μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή στέλνοντας e-mail στον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων στην διεύθυνση acarchaeologists@gmail.com προς ενημέρωση των Διαχειριστών της ιστοσελίδας.

Τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό της ιστοσελίδας (γραφικά, κείμενα, επισυναπτόμενα αρχεία, σχεδιασμός ιστοσελίδας) ανήκουν στον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων και μόνο κατόπιν γραπτής άδειας επιτρέπεται η οποιοαδήποτε χρήση τους, όπως προβλέπεται και στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου για χρήση οποιουδήποτε στοιχείου περιεχομένου της ιστοσελίδας παρακαλώ όπως αποτείνεστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, είτε στέλνοντας e-mail στον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων στην διεύθυνση acarchaeologists@gmail.com παραθέτοντας το αίτημά σας.

Προς το παρόν υπάρχουν αποθέματα όλων των τόμων του περιοδικού Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τιμή του κάθε τόμου, δυνατότητες αποστολής και παραγγελίες παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε την Φόρμα Επικοινωνίας ή στέλνετε e-mail στον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων στην διεύθυνση acarchaeologists@gmail.com παραθέτοντας το αίτημά σας.

Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων είτε μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας, είτε στέλνοντας e-mail στον Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων στην διεύθυνση acarchaeologists@gmail.com παραθέτοντας το ερώτημά σας.