Βιβλιοθήκη

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων παρέδωσε τη συλλογή των αρχαιολογικών του εκδόσεων στη Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού (ΤΕΠΑΚ), όπου φυλάσσεται και είναι προσβάσιμη τόσο στα μέλη του Συνδέσμου όσο και στο ευρύ κοινό. Οι επιστημονικές εκδόσεις έχουν καταλογογραφηθεί και βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Βιβλιοθήκη, από όπου μπορεί κάποιος να τις δανειστεί. Οι εκδόσεις είναι ανακτήσιμες από το εργαλείο αναζήτησης βιβλιογραφικού υλικού «Παντογνώστης» στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Η αναζήτηση των εκδόσεων μπορεί να γίνει με λέξεις κλειδιά όπως το όνομα του συγγραφέα ή ο τίτλος του βιβλίου. Η αναγνώριση της Δωρεάς της συλλογής του ΣΚΑ φαίνεται στη σημείωση “Donation ACA”. Η συλλογή θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με εκδόσεις που δωρίζουν μέλη ή ιδρύματα προς το Σύνδεσμο Κυπρίων Αρχαιολόγων.  

Στάδια για αναζήτηση των εκδόσεων: