10.09.2015 – Δελτίο Τύπου – Παράσταση ΘΟΚ στην Σαλαμίνα

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ), ως επιστημονικό σωματείο, κατά κανόνα δεν τοποθετείται σε πολιτικά ζητήματα και δεν υιοθετεί πολιτικές θέσεις οποιουδήποτε χώρου. Εντούτοις, ένεκα της τροπής που έχει λάβει η δημόσια συζήτηση αναφορικά με το θέμα της παράστασης του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ) στο αρχαίο θέατρο της Σαλαμίνας, τα προσυπογράφοντα στο κάτωθι μέρος της παρούσας ανακοίνωσης Τακτικά Μέλη του ΣΚΑ θεωρούμε ότι οφείλουμε να παρέμβουμε δημόσια προς ανάδειξη των ανησυχιών μας, οι οποίες άπτονται αποκλειστικά της νομικής πτυχής του ζητήματος.

Έχει δηλωθεί πρόσφατα από τον Πρόεδρο του ΘΟΚ Γιάννη Τουμαζή ότι η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της νεοσύστατης Δικοινοτικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό, πραγματοποιείται εντός πολύ συγκεκριμένου πλαισίου και εντάσσεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης της διαδικασίας επίλυσης του κυπριακού. Η σιβυλλική αυτή θέση δεν θεωρείται επαρκής απάντηση, καθώς δεν γίνεται καμία αναφορά στο νομικό πλαίσιο και τη γραφειοκρατική διαδικασία διοργάνωσης της εκδήλωσης, αλλά ούτε και στα όργανα και κρατικές δομές που έχουν εμπλακεί για την περάτωσή της. Εν τη απουσία διευκρινήσεων και έχοντας εν νω ότι το αρμόδιο Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει ερωτηθεί για παραχώρηση άδειας χρήσης του αρχαίου μνημείου, μια και δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στα κατεχόμενα, θεωρούμε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας επικίνδυνου νομικού προηγούμενου που θα επιτρέψει στο μέλλον την χορήγηση αδειών χρήσης μνημείων από το παράνομο Τμήμα Αρχαιοτήτων και Μουσείων του ψευδοκράτους.

Πάγια θέση του ΣΚΑ είναι ότι τα αρχαία μνημεία αποτελούν φορείς της συλλογικής ιστορικής μας μνήμης, αλλά και κομιστές πανανθρώπινων αξιών. Απόρροια της πιο πάνω θέσης είναι το γεγονός ότι η χρήση αρχαίων μνημείων πρέπει να συνάδει με το χαρακτήρα τους και η διαχείριση τους οφείλει να γίνεται με τρόπο ενιαίο και εντός ξεκάθαρου θεσμικού και νομικού πλαισίου. Ως υπηρέτες των ανθρωπιστικών επιστημών, τασσόμαστε υπέρ κάθε προσπάθειας ειρηνικής λύσης του κυπριακού. Εάν, όμως, στόχος είναι να αποτελέσει ο σημαντικότατος αρχαιολογικός χώρος της Σαλαμίνας διαρκές σύμβολο ειρήνης για τις δύο κοινότητες, η τέλεση μιας συμβολικής θεατρικής παράστασης είναι μια αρχή, αλλά δεν είναι αρκετή. Οφείλουμε να εγκύψουμε στα βαθύτερα προβλήματα που τον ταλανίζουν και να αναζητήσουμε θεραπεία για τις πληγές του που κακοφορμίζουν εδώ και καιρό.

O ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος της Σαλαμίνας από το 1974 έχει αφεθεί στο έλεος των καιρικών συνθηκών και του χρόνου (ρωμαϊκά λουτρά, βασιλικοί τάφοι, πρωτοβυζαντινές βασιλικές Καμπανόπετρας και Αγίου Επιφανίου), έχει δεχθεί αλλεπάλληλες λεηλασίες (χώρος φύλαξης εγγράφων και αρχαιολογικού υλικού του Τμήματος Αρχαιοτήτων και της Γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής), ενώ από το 1999 το πανεπιστήμιο της Άγκυρας κατά παραβίαση των διεθνών συνθηκών οργανώνει παράνομα αρχαιολογικές έρευνες και μεγάλης κλίμακας ανασκαφές σε όλη την έκταση του αρχαιολογικού χώρου. Στη βάση αυτής της σκαιάς πραγματικότητας θεωρούμε ότι ως συμπληρωματικό της θεατρικής παράστασης μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να τεθεί το ζήτημα προστασίας και συντήρησης των ερειπίων του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Σαλαμίνας.

Προσυπογράφοντα Τακτικά Μέλη:

1. Βιολάρης Γιάννης 9. Μιχαήλ Ράνια 17. Ανώνυμη 25. Ανώνυμη 2. Δημητρίου Ανδρέας 10. Παναγίδης Παναγιώτης 18. Ανώνυμη 26. Ανώνυμος 3. Ιακωβίδης Μιχάλης 11. Παπανικολάου Κατερίνα 19. Ανώνυμη 27. Ανώνυμος 4. Καλδέλη Ανθή 12. Περδίκη Ουρανία 20. Ανώνυμη 5. Κουάλη Μαργαρίτα 13. Περδίκης Στέλιος 21. Ανώνυμη 6. Κωστή Θωμάς 14. Πογιατζή-Ρίχτερ Έλενα 22. Ανώνυμη 7. Μιχαήλ Μαρία 15. Προκοπίου Έλενα 23. Ανώνυμη 8. Μιχαήλ Ξένια 16. Ανώνυμη 24. Ανώνυμη

Περισσότερα Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου

23.10.2019 Δελτίο τύπου Κυπριων Αρχαιολόγων και της βυζαντινολογικής εταιρείας κύπρου για το θέμα της κατα χώραν διατήρησης των αρχαιοτήτων που εντοπίστηκαν στις ανασκαφές του μετρό της θεσσαλονίκης

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων και της Βυζαντινολογικής