12.2.2020 Επιστολή συμπαράστασης προς τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων, το οποίο εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολόγων της Κύπρου, παρακολουθεί τις τελευταίες ημέρες τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της αλλαγής του νομικού καθεστώτος των πέντε από των μεγαλύτερων δημόσιων μουσείων της Ελλάδος (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), από Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Μια τέτοια αλλαγή εμπεριέχει κινδύνους για όλα τα Μουσεία καθώς και για το ρόλο που αυτά επιτελούν. Το «Μουσείο», όπως ορίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) «…είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μόνιμος θεσμός/οργανισμός, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία». H πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας να μετατρέψει τα δημόσια Μουσεία σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου δεν συνάδει με τον ορισμό αυτό αλλά ούτε και με το ρόλο των Μουσείων γενικότερα. Ως Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων συμμεριζόμαστε τους φόβους και τις ανησυχίες των Ελλαδιτών συναδέλφων μας και θεωρούμε ότι μια τέτοια μετατροπή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα ίδια τα Μουσεία αλλά και για την κοινωνία. Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος της νέας διοίκησης των Μουσείων θα είναι η κερδοφορία των Νομικών αυτών Προσώπων, θα περιοριστούν οι βασικές επιστημονικές τους δραστηριότητες. Η εξυπηρέτηση των ερευνητών θα καταστεί δυσχερής, ενώ η έλλειψη χρόνου για μελέτη των Συλλογών τους, καθώς αυτές δεν θα επιφέρουν άμεσο κέρδος, θα μειώσει, αν όχι εκμηδενίσει, τον ίδιο τον ερευνητικό/επιστημονικό ρόλο των Μουσείων, ο οποίος εξασφαλίζει την εκθεσιακή εγκυρότητά τους και προάγει την επιστήμη. Επιπλέον, θα καταστεί δύσκολη ή πιθανότατα αδύνατη η δωρεάν εκπαίδευση των φοιτητών Αρχαιολογίας και Συντήρησης στους χώρους των Μουσείων. Αναλογιζόμενοι τα επιχειρήματα και συμμεριζόμενοι τους φόβους των Ελλαδιτών συναδέλφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων (Σ.Κ.Α.) συντάσσεται στο πλευρό του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.) και του προσωπικού των εν λόγω Μουσείων θεωρώντας ότι η προτεινόμενη αλλαγή του νομικού καθεστώτος λειτουργίας των δημόσιων μουσείων στην Ελλάδα θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στα ίδια τα Μουσεία ως θεσμό αλλά και στην προστασία και την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς που αυτά διαχειρίζονται.

Περισσότερα Δελτία Τύπου